NamnPer Trotzig
  • Yrke/Titelfaktor
Relaterade föremål
Hyvlar
  • Datering1663-1664
  • Inventarienummer13873
Hyvel
  • Datering1664
  • Övriga NyckelordProfilhyvel
  • Inventarienummer5200
Hyvel
  • Datering1664
  • Övriga NyckelordFashyvel
  • Inventarienummer5201
Hyvel
  • Datering1664
  • Övriga NyckelordFashyvel
  • Inventarienummer5202
Hyvel
  • Datering1664
  • Övriga NyckelordSpånthyvel
  • Inventarienummer5203
Hyvel
  • Datering1664
  • Övriga NyckelordSpånthyvel
  • Inventarienummer5204
Hyvel
  • Datering1664
  • Övriga NyckelordProfilhyvel
  • Inventarienummer5205
Hyvel
  • Datering1664
  • Övriga NyckelordProfilhyvel
  • Inventarienummer5206
Hyvel
  • Datering1664
  • Övriga NyckelordSimshyvel
  • Inventarienummer5207
Hyvel
  • Datering1664
  • Övriga NyckelordProfilhyvel
  • Inventarienummer5208
Hyvel
  • Datering1664
  • Övriga NyckelordProfilhyvel
  • Inventarienummer5209
Hyvel
  • Datering1664
  • Övriga NyckelordProfilhyvel
  • Inventarienummer5210
Hyvel
  • Datering1664
  • Övriga NyckelordProfilhyvel
  • Inventarienummer5211
Hyvel
  • Datering1664
  • Övriga NyckelordProfilhyvel
  • Inventarienummer5212
Hyvel
  • Datering1664
  • Övriga NyckelordProfilhyvel
  • Inventarienummer5213
Hyvel
  • Datering1664
  • Övriga NyckelordProfilhyvel
  • Inventarienummer5214
Hyvel
  • Datering1664
  • Övriga NyckelordProfilhyvel
  • Inventarienummer5215
Hyvel
  • Datering1664
  • Övriga NyckelordProfilhyvel
  • Inventarienummer5216
Hyvel
  • Datering1664
  • Övriga NyckelordProfilhyvel
  • Inventarienummer5217
Hyvel
  • Datering1664
  • Övriga NyckelordSpånthyvel
  • Inventarienummer5218
Hyvel
  • Datering1664
  • Övriga NyckelordNothyvel
  • Inventarienummer5219
Hyvel
  • Datering1664
  • Övriga NyckelordSläthyvel
  • Inventarienummer5253
Bila
  • Datering1664
  • Övriga NyckelordStickbila
  • Inventarienummer5301
Yxa
  • Datering1664
  • Övriga NyckelordHandyxa
  • Inventarienummer5302
Bila
  • Datering1664
  • Övriga NyckelordStickbila
  • Inventarienummer5303
    •  
    • Sökträffar 30