NamnGustave Wappers
  • Yrke/Titelfriherre
Relaterade föremål
Medalj
  • Datering1834
  • Inventarienummer14575