NamnMattias Alexander von Ungern-Sternberg
  • Familjvon Ungern-Sternberg, friherrliga ätten nr 54
  • Yrke/Titelfriherre, fältmarskalk
  • DateringLevnadstid: 1689-1763, Sverige, Äs
Biografi
Relaterade föremål

son till generallöjtnanten, friherre Nils von U-S och Christina Beatrix Palbitzki; 1706-1709 i holländsk o fransk tjänst; 1712 kapten vid Livdragonerna, 1731 överstelöjtnant vid Livregementet till häst, 1742 lantmarskalk, 1762 generalmönsterherre för armén; KmstkSO, RoKavKMO; g. m. Beata Sofia Mörner af Morlanda