NamnBernström
  • Yrke/Titellakej
Relaterade föremål
Lakejlivréväst prins Augusts hovstat
  • Nyckelord/TitelLakejlivréväst prins Augu...
  • KortbeskrivningVäst till lakejlivré från prins August och prinsessan Teresias hovstat, använd av lakejen Bernström.
  • Datering1900-tal
  • Övriga Nyckelordväst
  • Inventarienummer12664 (53:109)