NamnBernström
  • Yrke/Titellakej
Relaterade föremål
Lakejlivréväst prins Augusts hovstat
  • Datering1900-tal
  • Övriga Nyckelordväst
  • Inventarienummer12664 (53:109)