NamnJeremias Wallbom
  • Yrke/Titelguldsmed
Relaterade föremål
Dryckesskål Karl XII:s
  • Datering1716
  • Övriga Nyckelorddryckesskål
  • Inventarienummer12183 (3297)