NamnBalthasar Wenzel
  • Yrke/Titelguldsmed
  • DateringLevnadstid: 1675-1704
Biografi
Relaterade föremål

Titel: mästare