NamnDavid Wallin
  • Yrke/Titelkonstnär
Relaterade föremål
Fotografi, kvinna
  • Datering1900-tal
  • Övriga NyckelordFotografi med ram
    Kvinna
  • Inventarienummer1370
Fotografi, kvinna
  • Datering1930
  • Inventarienummer1041