NamnWallsten
  • Yrke/TitelGrosshandlare
Relaterade föremål
kruttyg, rem
  • Datering1800-tal
  • Övriga Nyckelordkruttyg
  • Inventarienummer26548 (56:220)
kruttyg, kruthorn
  • Datering1800-tal
  • Övriga Nyckelordkruttyg
  • Inventarienummer26549 (56:220)
kruttyg, krutmått
  • Datering1800-tal
  • Övriga Nyckelordkruttyg
  • Inventarienummer26550 (56:220)
kruttyg, krutmått
  • Datering1800-tal
  • Övriga Nyckelordkruttyg
  • Inventarienummer26551 (56:220)
kruttyg, träflaska
  • Datering1800-tal
  • Övriga Nyckelordkruttyg
  • Inventarienummer26552 (56:220)
kruttyg, blånpung
  • Datering1800-tal
  • Övriga Nyckelordkruttyg
  • Inventarienummer26553 (56:220)
kruttyg, kulpung
  • Datering1800-tal
  • Övriga Nyckelordkruttyg
  • Inventarienummer26554 (56:220)
kruttyg, kulor
  • Datering1800-tal
  • Övriga Nyckelordkruttyg
  • Inventarienummer26555 (56:220)
kruttyg, rem
  • Datering1800-tal
  • Övriga Nyckelordkruttyg
  • Inventarienummer26561 (56:221)
kruttyg, flaska
  • Datering1800-tal
  • Övriga Nyckelordkruttyg
  • Inventarienummer26563 (56:221)
kruttyg, kulpung
  • Datering1800-tal
  • Övriga Nyckelordkruttyg
  • Inventarienummer26564 (56:221)
kruttyg, kruthorn
  • Datering1883
  • Övriga Nyckelordkruttyg
  • Inventarienummer26562 (56:221)
Krutflaska