NamnJohannes Wundes
 • Yrke/Titelklingsmed
Relaterade föremål
Svärd med kalenderklinga
 • Datering1500-talets slut,1686
 • Inventarienummer12457
Svärd
 • Tillverkat iSolingen, Tyskland
 • Datering1550-1600
 • Övriga Nyckelordsvärd
 • Inventarienummer5076 (4627)
Svärd
 • Nyckelord/TitelSvärd
 • KortbeskrivningBödelssvärd av Johannes Wundes, Solingen ca 1600.
 • Datering1600 cirka
 • Övriga NyckelordBödelsvärd
 • Inventarienummer7255
Kalenderklinga
 • Tillverkat iSolingen, Tyskland
 • Datering1600 cirka
 • Övriga Nyckelordsvärdsklinga
 • Inventarienummer5019 (4878:b)
värja- klinga J Wundes
 • Datering1600 cirka
 • Övriga Nyckelordvärja
 • Inventarienummer6360 (1844)
Ceremonisvärd
 • Nyckelord/TitelCeremonisvärd
 • KortbeskrivningCeremonisvärd, fäste och klinga ej ursprungligen samhörande. Fästet Tyskland, 1600-talets förra hälft. Klinga Johannes Wundes, Solingen 1600-talets sl
 • Tillverkat iSolingen, Tyskland
 • Datering1600-1630 cirka
 • Övriga NyckelordSvärd
 • Inventarienummer5630 (5670:a)
värja, rappir Jacob Brach - Johannes Wundes
 • Datering1600 cirka
 • Övriga Nyckelordvärja
 • Inventarienummer12353 (42:34)
Rappir
 • Nyckelord/TitelRappir
 • KortbeskrivningRappir med samhörande balja inv.nr. 12364. Solingen 1600-talets början.
 • Datering1600-talets början
 • Inventarienummer12363
Rappir
 • Nyckelord/TitelRappir
 • KortbeskrivningRappir, Solingen 1600-talets början.
 • Datering1600-talets början
 • Inventarienummer12376
Tornersvärd
 • Nyckelord/TitelTornersvärd
 • KortbeskrivningTornersvärd Sverige 1776-1800, klingan Solingen ca 1600-1650.
 • Tillverkat iSolingen, Sverige, Tyskland
 • Datering1600-1800
 • Övriga Nyckelordsvärd
 • Inventarienummer4690 (1977:a)
Officersvärja
 • Tillverkat iSverige
 • Datering1620-1640 cirka
 • Övriga NyckelordOfficersvärja
  värja
 • Inventarienummer5085 (4311)
Klinga
 • Nyckelord/TitelKlinga
 • KortbeskrivningVärjklinga, Solingen, Johannes Wundes?, 1600-talets mitt.
 • Datering1600-talets mitt
 • Övriga NyckelordVärjklinga
 • Inventarienummer7172
Värja, Tyskland
 • Tillverkat iTyskland
 • Övriga NyckelordVärja
 • Inventarienummer11524 (4999)