NamnHj Wawrinsky
  • Yrke/Titelkapten
Biografi
Relaterade föremål

se svensk släktkalender 1912, 13, 15-16, 19, 36