NameB Wechselman
  • Function/Titlehovleverantör
Related objects
Solfjäder
brudnäsduk
  • Dating1881 cirka
  • Other keywordsnäsduk
  • Inventory number25362 (51:282)
brudslöja
  • Dating1881 cirka
  • Other keywordsslöja
  • Inventory number25363 (51:283)
ask till Victorias brudslöja och brudnäsduk