NamnMalin (Magdalena) von Beskow f. Wåhlberg
 • Yrke/Titelfriherrinna
Relaterade föremål
hedersdoktorsdiplom Uppsala
 • Nyckelord/Titelhedersdoktorsdiplom Uppsa...
 • KortbeskrivningDiplom för hedersdoktor vid Uppsala universitet för friherre Bernhard von Beskow (1796 - 1868), fil.hedersdoktor 1842-06-14, promoverad 1842-06-15.
 • Datering1842-06-14
 • Övriga Nyckelorddiplom
 • Inventarienummer10261 (56:71)
hedersdoktorsdiplom Uppsala
 • Datering1842-06-14
 • Övriga Nyckelorddiplom
 • Inventarienummer10262 (56:71:b)
miniatyrdoktorshatt
doktorskransar
 • Datering1842 (?)
 • Övriga Nyckelorddoktorskrans
 • Inventarienummer10264 (56:71:d)