NamnWessman
  • Yrke/Titellakej
Relaterade föremål
Sorglivrésyrtut, Oscar II:s hovstat
  • Datering1850-1900 cirka
  • Övriga Nyckelordsyrtut
  • Inventarienummer12686 (53:51:b)
Åksyrtut sorglivré Oscar II:s hovstat
  • Datering1850-1900 cirka
  • Övriga Nyckelordsyrtut
  • Inventarienummer12687 (53:51:c)
Livréväst, sorglivré Oscar II:s hovstat
  • Datering1850-1900 cirka
  • Övriga Nyckelordväst
  • Inventarienummer12689 (53:51:e)