NamnJohan Gottfried Zerr
  • Yrke/Titelstockmakare
Biografi
Relaterade föremål

pistolsmed, signerar Gottfrid Zerr. r; 1721 logerar en guldarbetare Zerr hos Pieter Starbus dy; 1722 ingav en stockmakargesäll Johan Gottfrid Zerr en supplik till stadens myndigheter om att få slå sig ner i staden som frimästare och slippa skatt. Detta beviljades eftersom han hade sitt behöriga bördsbrev och redan arbetat som gesäll i staden några år.
1723 begär David Bars hos Krigskollegium om förbud för en tysk stockmakargesäll, som säljer färdiga bösso, Titel: mästare