NamnWiberg
  • Yrke/Titelmöbelsnickare
Relaterade föremål
Soffa
  • Datering1824
  • Övriga NyckelordKanape
  • Inventarienummer11423
Stol
  • Datering1824
  • Inventarienummer11424