NamnJohannes Wiesel
  • Yrke/Titeloptiker
  • DateringLevnadstid: 1583-1662
Biografi
Relaterade föremål

Titel: mästare