NamnWilhelm av Preussen
  • Yrke/Titelprins
Relaterade föremål
Svärdsorden svärd 1kl
  • Datering1814
  • Övriga Nyckelordordenstecken svärd
  • Inventarienummer420 (24:93)