NamnJ Visser
  • Yrke/Titelambassadör
Relaterade föremål
Nederländska.Lejonorden storkors
  • Tillverkat iNederländerna
  • Datering1873-05-02
  • Övriga Nyckelordordenstecken storkors
  • Inventarienummer1445 (61:80:a)
Nederländska.Lejonorden axelband.
Nederländska.Lejonorden kraschan Kmstk
  • Tillverkat iNederländerna
  • Övriga Nyckelordordenstecken kraschan kmstk
  • Inventarienummer1447 (61:80:b)