NamnFrederick de Wit (Witt)
 • Yrke/Titelkopparstickare
Relaterade föremål
Skrin
 • Datering1600-1650
 • Övriga NyckelordBibliskt motiv
 • Inventarienummer383
Landskapsbild
 • Datering1640-tal
 • Övriga NyckelordStadsbild
  Landskap
 • Inventarienummer11502
Karta
 • Datering1650-1700
 • Inventarienummer10791
Karta
 • Datering1650-1700
 • Inventarienummer10792
Karta
 • Nyckelord/TitelKarta
 • KortbeskrivningKarta med två hemisfärer (=halvklot), den ena visande Nord- och Sydamerika, den andra Europa, Asien och Australien.
 • Datering1660
 • Övriga NyckelordHemisfär
 • Inventarienummer10816
Karta
 • Datering1670-1690
 • Övriga NyckelordAmerika
  Väggkarta
 • Inventarienummer10255
Karta
 • Datering1672
 • Övriga NyckelordVäggkarta
 • Inventarienummer10254
Karta
 • Datering1688
 • Övriga NyckelordVäggkarta
 • Inventarienummer10253
Karta
 • Datering1700 cirka
 • Övriga NyckelordVäggkarta
 • Inventarienummer10711
Karta
 • Tillverkat iHolland
 • Datering1700-tal
 • Inventarienummer10778
Karta