NamnWitteman
  • Yrke/Titelbössmed
Relaterade föremål
Flintlåsbössa
  • Datering1760-1772 cirka
  • Övriga NyckelordTrofegrupper
  • Inventarienummer12153