NameGilda Bielke
  • FamilyBielke, grevliga ätten nr 29
  • Function/Titlegrevinna
Related objects
handhästtäcke vapen
  • Dating1679
  • Other keywordshästtäcke
  • Inventory number4059 (54:19)