NameEva Charlotta Bielke
  • FamilyBielke, grevliga ätten nr 29
  • Function/Titlegrevinna
  • DatingLevnadstid: 1717-1794
Related objects
Porträtt Eva Charlotta Bielke
  • Dating1700-tal
  • Other keywordsporträtt
  • Inventory number32587 (97:1)