NameFabian Wrede
  • Function/Titlegreve, fältmarskalk
Related objects
De rättferdigas winning i lifwet och i döden blef, då hans kongl. may:tz ... högtbetrodde man, råd och praesident uti det kongl. commercie collegio, högwälborne herre och grefwe, gref Fabian Wrede ... jordfäst och begrafwen wart uti Sanct. Jacobs kyrckia
  • Dating1713
Slagexflintlåspistol
  • Made inVersailles, Frankrike
  • Dating1805-1809
  • Other keywordsSlaglåspistol
    Flintlåspistol
  • Inventory number4797 (4936)
Karl XII:s fältbok. = Fält-Book hwilken Hans Kongl. Maij. Konung Carl den XIIte med sig fördt utur Turkiet. Manuskript