NamnFabian Wrede
  • Yrke/Titelgreve, fältmarskalk
Relaterade föremål
De rättferdigas winning i lifwet och i döden blef, då hans kongl. may:tz ... högtbetrodde man, råd och praesident uti det kongl. commercie collegio, högwälborne herre och grefwe, gref Fabian Wrede ... jordfäst och begrafwen wart uti Sanct. Jacobs kyrckia
  • Datering1713
Slagexflintlåspistol
  • Tillverkat iVersailles, Frankrike
  • Datering1805-1809
  • Övriga NyckelordSlaglåspistol
    Flintlåspistol
  • Inventarienummer4797 (4936)
Karl XII:s fältbok. = Fält-Book hwilken Hans Kongl. Maij. Konung Carl den XIIte med sig fördt utur Turkiet. Manuskript