NamnFabian Jakob Wrede
  • Yrke/Titelfriherre, general (greve)
Biografi
Relaterade föremål

Titel: mästare