NamnLouis Ludvig Wrede
 • Yrke/Titelambassadör
Relaterade föremål
Balja
Gehäng
båge Japan
bågpilar Japan
kulhorn Japan
kulor ur kulhorn nr 23847
lans
lans Borneo
lans Borneo
lans-harpun Borneo
Japanskt svärd
 • Tillverkat iJapan
 • Övriga Nyckelordsvärd
 • Inventarienummer23842 (4242:a)
dolk - golok
 • Tillverkat iSundaöarna
 • Övriga Nyckelorddolk
 • Inventarienummer23855 (4183:a)
balja t dolk - golok 23855
 • Tillverkat iSundaöarna
 • Övriga Nyckelorddolkbalja
 • Inventarienummer23856 (4183:b)
dolk-badeh Java
 • Tillverkat iIndonesien
 • Övriga Nyckelorddolk
 • Inventarienummer23857 (4184:a)
balja t dolk - badeh 23857
 • Tillverkat iIndonesien
 • Övriga Nyckelorddolkbalja
 • Inventarienummer23858 (4184:b)
dolk-kris Java
 • Tillverkat iIndonesien
 • Övriga Nyckelorddolk
 • Inventarienummer23859 (4185:a)
balja t kris 23859
 • Tillverkat iIndonesien
 • Övriga Nyckelorddolkbalja
 • Inventarienummer23860 (4185:b)
dolk-golok Java
 • Tillverkat iIndonesien
 • Övriga Nyckelorddolk
 • Inventarienummer23861 (4186:a)
balja t dolk - gollok 23861
 • Tillverkat iIndonesien
 • Övriga Nyckelorddolkbalja
 • Inventarienummer23862 (4186:b)
dolk-kris Java
 • Tillverkat iIndonesien
 • Övriga Nyckelorddolk
 • Inventarienummer23864 (4187:a)
balja t dolk - kris 23863
dolk - kris , Madura
 • Tillverkat iIndonesien
 • Övriga Nyckelorddolk
 • Inventarienummer23866 (4188:a)
balja t dolk - kris 23866, Madura
 • Tillverkat iIndonesien
 • Övriga Nyckelorddolkbalja
 • Inventarienummer23867 (4188:b)
dolk-kris, Bezouki, Java
 • Tillverkat iIndonesien
 • Övriga Nyckelorddolk
 • Inventarienummer23868 (4189:a)
balja t dolk- kris 23868; Bezouki
  •  
  • Sökträffar 107