NamnC de Vrese
  • Yrke/Titelmedaljgravör
Relaterade föremål
7. Olympiaden, silvermedalj