NameGustaf Bielke
  • FamilyBielke, friherrliga ätten nr 6
  • Function/Titlefriherre, hovrättsråd
  • DatingLevnadstid: 1618-1661
Related objects
Porträtt man
  • Keyword/TitlePorträtt man
  • DescriptionGustav Bielke, greve, riksråd, 1618-1661. Oljemålning på kontursågad furupannå med infälld nara.
  • Dating1700 cirka
  • Other keywordsPannå
    Man
  • Inventory number11639