NameJan Zamojski
  • Function/Titlevojvod, Ståthållare
  • DatingLevnadstid: 1541-1605
Related objects
Bulawa
  • Keyword/TitleBulawa
  • DescriptionStridsklubba, bulawa (befälstecken), Östeuropa, 1500-talets slut, ursprungligen en av ett par, under 1600-talet använda som häroldsstavar, en förkomme
  • Dating1500-talets slut
  • Other keywordsStridsklubba
  • Inventory number10019 (5787:101)