NamnBalthasar Johann Zellner
  • Yrke/Titelbössmed
  • DateringLevnadstid: 1659-1730
Biografi
Relaterade föremål

Titel: mästare