NamnAdrian Zingg
  • Yrke/Titelkonstnär
  • DateringLevnadstid: 1734-1816, Schweiz - Tyskland, S:t Gallen - Leipzig
Relaterade föremål
Kopparstick
Kopparstick