NamnZöll
  • Yrke/Titellakej
Relaterade föremål
Syrtut, lakej Oskar II
  • Datering1800-talets slut
  • Övriga NyckelordSyrtut
  • Inventarienummer10232 (08:29:a)
långbyxor lakej OII
  • Datering1800-talets slut
  • Övriga Nyckelordbyxor
  • Inventarienummer10233 (08:29:b)