NamnJ. E. Åkerberg & Hellströms metallaktiebolag
Relaterade föremål
Stöptenn, 3 st.
Borste, 2 st