NameA B C
Related objects
ordensknapp
  • Keyword/Titleordensknapp
  • DescriptionKnapp med band för Gustav V:s jmt II, Nordstjärneorden och Vasaorden).
  • Dating1900-talets första hälft
  • Other keywordsordensknapp
  • Inventory number2970