NameAllmänna Konst- och Industriutställningen
Related objects
Minne från Utställningen i Stockholm 1897, Gamla Stockholm
Stockholm under medeltiden och vasatiden