NameAllmänna Konst- och Industriutställningen
Biography
Related objects

Titel: mästare