NameAuditorium
Related objects
Program vid fästföreställningen i Auditorium 1918