NameBing & Gröndahl
  • Function/Titleporslinsfabrik
Biography
Related objects

Fabriken grundlagd 1853 av Fredrik Gröndahl (1819-1856) och bröderna Meyer Herman Bing och Jakob Herman Bing för tillverkning av figurer och reliefer i biskviporslin. 1853 utvidgades rörelsen att omfatta även porslinstillverkning i alla former. Ombildades till aktiebolag 1895. Bland fabrikens konstnärliga ledare under äldre tid märktes Pietro Krohn, J F Willumsen, Hans Tegner och Kai Nielsen., Titel: mästare