NamnFacit AB
Relaterade föremål
Räknemaskin
  • Nyckelord/TitelRäknemaskin
  • KortbeskrivningRäknemaskin Facit Adding Calculator använd i Hallwylska museets tidiga verksamhet