NamnGeorg Biurman
 • Yrke/Titelgravör
Relaterade föremål
Kopparstick
 • Nyckelord/TitelKopparstick
 • KortbeskrivningKopparstick med runhäll i Steninge socken i Halland.
 • Datering1735;1752-1753
 • Övriga NyckelordKopparstick
  Runhäll
 • Inventarienummer2828
Kopparstick
 • Nyckelord/TitelKopparstick
 • KortbeskrivningKopparstick över fornminnen i Getinge socken i Halland.
 • Datering1735;1752-1753
 • Övriga NyckelordKopparstick
  Fornminne
 • Inventarienummer2830
Karta
 • Datering1742
 • Inventarienummer10747
Kopparstick
 • Datering1748;1752-1753
 • Övriga NyckelordKopparstick
 • Inventarienummer2836
Kopparstick
 • Datering1752-1753
 • Övriga NyckelordKopparstick
  Kyrka
 • Inventarienummer2827