NamnIdrotts-och turistutställningen
  • Yrke/Titelutställning
Relaterade föremål
diplom Sportutställningen i Berlin
  • Datering1907
  • Övriga Nyckelorddiplom
  • Inventarienummer33067