NamnHemvärnet
Relaterade föremål
Guldmedalj
 • Tillverkat iStockholm, Sverige
 • Datering1948
 • Övriga NyckelordFörtjänstmedalj
  Hemvärnets guldmedalj
 • Inventarienummer1642 (51:392)
Medaljband
Etui till medalj nr 1642-1643
 • Datering1948 cirka
 • Övriga Nyckelordmedaljetui
 • Inventarienummer1644 (51:392)
Sv.Hemvärn guldmed.
 • Datering1948
 • Övriga Nyckelordförtjänstmedalj
 • Inventarienummer16473 (76:118:a)
Sv.Hemvärn gm band
etui t nr 16473-4