NameFöreningen svenska konstnärinnor
  • Function/Titleförening
Related objects
Stadgar, antagna den 16 Mars 1910
Styrelseberättelse