NamnPetter Britt
  • Yrke/Titelguldsmed
Biografi
Relaterade föremål

Peter Britt, mästare 1701, var mästare i Kalmar 1726, under ämbetet Jönköping, d. 1758; änkan Anna C. Britt, höll verkstad 1758-1779, Titel: mästare