NamnJäders bruk
  • Yrke/Titeljärnbruk
Relaterade föremål
Drabantbardisan m:1646
  • Tillverkat iArboga
  • Datering1646
  • Övriga Nyckelordbardisan
  • Inventarienummer5685 (3766:a)
drabantbardisan m:1649
  • Datering1649
  • Övriga Nyckelordbardisan
  • Inventarienummer5688 (3710)