NameKavalleriinspektörens expedition
Related objects
Brännjärn K8
Brännjärn K8
  • Dating1893-1911
  • Other keywordsbrännjärn
  • Inventory number24565 (28:106)
Brännjärn K8
  • Dating1893-1911
  • Other keywordsbrännjärn
  • Inventory number24566 (28:107)
Brännjärn K8
  • Dating1893-1911
  • Other keywordsbrännjärn
  • Inventory number24567 (28:108)
brännjärn K3
brännjärn K7
Brännjärn K7
Brännjärn K7
brännjärn K7
Brännjärn K7
Brännjärn K8
Brännjärn K8
Brännjärn K8
Brännjärn K8
Brännjärn K8
Brännjärn K8
Brännjärn K8
Skaft till brännjärn K8