NamnKonst- & Antik AB
  • Yrke/Titelkonsthandel
Relaterade föremål
Slagåspistol
  • Tillverkat iJönköping, Sverige
  • Datering1718-1750 cirka
  • Övriga NyckelordSlagexflintlåspistol
  • Inventarienummer4285 (25:12:a)
flintlåspistol ändrad till slaglås - S Åberg
  • Datering1718-1750 cirka
  • Övriga Nyckelordslagexflintlåspistol
  • Inventarienummer4286 (25:12:b)