NamnKungl. Krigsakademien
  • Yrke/Titelkadettskola
Relaterade föremål
pik flottan
  • Datering1600-talets början
  • Övriga Nyckelordpik
  • Inventarienummer9755 (1000)
Kadettskolans distinktionstecken
  • Datering1800-tal
  • Övriga NyckelordFörtjänsttecken
  • Inventarienummer2321
Kadettskolans dist.tecken
  • Datering1817 cirka
  • Övriga Nyckelordförtjänsttecken
  • Inventarienummer2319