NameNordiska Bokhandeln
Related objects
En samling svenska porträtt utställda av Georg v. Rosen, Gustaf Cederström, Oscar Björk, Wilhelm Smith, Bernhard Österman, Emil Österman, Olle Hjortzberg, Emerik Stenberg
Gottfrid Kallstenius