NameFöreningen för Olympisk kortdistansskjutning
Related objects
För.f.Olymp.kortdistansskjutn.m.