NamnFöreningen för Olympisk kortdistansskjutning
Relaterade föremål
För.f.Olymp.kortdistansskjutn.m.